info@carnivalnews.net

Korona siivitti OP Uusimaan ensimmäistä kokonaista toimintavuotta

Suojapleksit, kasvomaskit ja henkilömäärärajoitukset muodostuivat osaksi arkea OP Uusimaan ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna. Poikkeuksellisista ajoista huolimatta kriittisten konttori- ja kassapalvelut pystyttiin turvaamaan ja asiakastyytyväisyyskin kasvoi. Erityistoimenpiteet jatkuvat edelleen ja tällä hetkellä henkilöstöstä noin 65 % toimii etätyössä palvellen asiakkaita pääosin puhelimitse tai sähköisten palveluiden kautta. Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan ja Nummelan konttorit ovat avoinna, muut toimivat toistaiseksi ajanvarauksella.

–Vuosi oli ainutlaatuinen. Työn tekeminen ja se, miten pankkiasioita hoidetaan asiakkaiden kanssa, muuttuivat valtavasti, toteaa OP Uusimaan toimitusjohtaja Jussi Huttunen.

–Asiakaskokemuksen mukaan vuosi oli jopa paras ikinä, hän iloitsee.

Viime keväänä iloisia ilmeitä ei juuri nähty, mutta loppujen lopuksi suurin osa pankin asiakkaista selvisi poikkeusvuodesta huomattavasti odotettua paremmin.

–Keväällä vallitsi suuri epätietoisuus ja huolta ja epävarmuutta oli paljon. Järkeviä ratkaisuja tehtiin kuitenkin nopeasti ja lainojen maksusuunnitelmiin tehtiin muutoksia. Lyhennysvapaamahdollisuutta käytettiin paljon, mutta suurin osa asiakkaista on jo palannut normaaliin maksusuunnitelmaan, Huttunen kertoo.

Tällä hetkellä hän toivoo, että rokotteista saataisiin pian apua laajemminkin, jotta taloutta saataisiin vauhditettua kasvuun.

–Ekonomistimme ovat aika positiivia ja ennustavat noin 3% kasvua bruttokansantuotteeseen tälle vuodelle.

Käteisen käyttö väheni, digitaalisuus kasvoi

Kassa-asioinnin määrä laski vuoden aikana lähes neljänneksen. Samaan aikaan korttien ja digitaalisten palveluiden käyttäjämäärät nousivat ja etenkin digitaalisten kanavien käyttö kasvoi erittäin nopeasti kaikissa ikäluokissa. OP Mobiili on suosituin asiointikanava.

–Asuntolainahakemukset ja valtaosa lainaneuvotteluistakin tehtiin verkossa. Nykyään asuntokaupankin voi tehdä sähköisesti sekä asunto-osakkeiden että kiinteistöjen kohdalla. Koronavuonna digitaalisuus sai muutenkin vauhtia ja nyt monet meidän 80-vuotiaistakin asiakkaistamme käyttävät digitaalisia palveluja, Huttunen sanoo.

Myös käteisen käytössä tapahtui huomattava muutos.

–Maaliskuun sulkutoimien aikaan käteisen käyttö putosi 25–40%. Tuolloin putosivat myös korttimaksut, kun maksaminen tapahtui verkossa. Käteisen käytössä 25% pudotus on pysynyt enkä voi kuvitella, että sen osalta enää palattaisiin samalle tasolle kuin aiemmin. Käteisen käyttö oli vähentynyt jo aikaisemminkin, Huttunen toteaa.

Asiakasliiketoiminta kasvoi, mutta saamisten arvonalentumiset pudottivat liikevoittoa

Asiakasliiketoiminnan osalta kasvu oli erityisen vahvaa sijoitusrahastoissa (+13 %) ja talletuksissa (+10 %). Rahoitustoiminta kasvoi 1,5 %. Pankilla oli vuoden lopussa 86 177 omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaille kertyi 4,1 prosenttia aiempaa enemmän OP-bonuksia eli 11,6 miljoonaa euroa. Pankin hallitus esittää, että tuotto-osuuksille maksetaan vuodelta 2020 korkoa 3,25 %.

Korkokate ja vertailukelpoiset palkkiotuotot kasvoivat, mutta pankin liikevoitto laski 10,9 m€:oon erityisesti saamisten arvonalentumisten vuoksi. Niitä kirjattiin noin 7 M€ eli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Osa arvonalennuskirjauksista johtui laskentamallien muutoksista, mutta joukossa oli myös muutamia yritysasiakkaiden heikentyneestä tilanteesta johtuvia kirjauksia. Kokonaisuutena sekä pankin yritys- että henkilöasiakkaat pystyivät kuitenkin hoitamaan lainojaan hyvin. Loppuvuonna sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainajoustojen määrä palasi normaalille, pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa erinomaisella tasolla 33,7 %.

–Pankkiala on luottamusbisnestä. Meillä pitää olla edellytykset toimia seuraavatkin sata vuotta, Huttunen toteaa vakavaraisuuden merkityksestä.

Asuntorahoituksen kysyntä ennätystasolla

Asuntorahoituksen kysyntä oli viime vuonna vilkasta ja asuntolainoja haettiin lähes 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmasta toimintaympäristöstä

huolimatta. Asuntolainahakemusten määrä laski voimakkaasti koronakriisin alettua, jopa noin 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alkukesästä kysyntä lähti kuitenkin nopeasti nousuun ja kesäkuussa asuntolainahakemusten määrä oli jo suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti vapaa-ajan asuntoihin haettiin lainoja huomattavasti edellisiä vuosia enemmän. Asiakkaiden halu suojautua korkojen nousua vastaan jatkui voimakkaana.

OP Koti Länsi-Uusimaa ja OP Koti Uusimaa yhdistyivät 29.2.2020. OP Koti Uusimaan liikevaihdon kumulatiivinen (proforma) kasvu vuonna 2020 oli +7 % ja liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin. OP Koti valittiin vuonna 2020 Suomen luotetuimmaksi kiinteistönvälittäjäksi (Taloustutkimus).

OP Uusimaan toimitusjohtaja Jussi Huttunen kertoi, että koronan aiheuttamista vaikeuksista huolimatta moni pankin asiakas selvisi poikkeusvuodesta lopulta hyvin.

Varallisuudenhoidossa ennätysvuosi

OP Uusimaan viime vuosi varallisuudenhoidossa oli ennätyksellinen. Pankin asiakasvarat kasvoivat 8 %. Voimakkainta kasvu oli rahastoissa (13 %). Lisäksi osakkeisiin sijoitetut varat kasvoivat erinomaiset 16 % ja säännöllisen säästämisen rahastoon tai vakuutukseen aloitti yhä useampi asiakas.

Kasvu kertoo siitä, että asiakkaat hakivat tuottavampia ratkaisuja talletusten rinnalle. Vastuullinen sijoittaminen ja erilaiset vaihtoehtoisen sijoittamisen instrumentit kiinnostivat laajasti. Koronavuosi tarjosi monelle sijoittajalle mielenkiintoisia mahdollisuuksia tehdä lisää ostoja.

Markkinat korjasivat nopeasti koronan sokkivaiheen jälkeen ja pysyivät suhteellisen stabiilina koko vuoden ja sijoitusten lunastukset pysyivät edellisvuosien tasolla. Pankin OP Privaten varainhoidon asiakasmäärä jatkoi vahvaa kasvuaan ja asiakaskokemus oli pankin parhaimmistoa.

–Osakevaihdosta noin 90% oli kotimaisia osakkeita, Huttunen kertoo.

Se häntä harmittaa, että osakekaupan käyjistä vain 15% oli naisia.

–Se on kovin vähän.

Hän toivoo, että myös naiset innostuisivat entistä laajemmin sijoittamisesta.

–Yksi naisten sijoitusilta meillä jo olikin. Se sai suuren suosion.

OP Uusimaa edisti yritysasiakkaidensa menestymistä – yhteistyötä laaja-alaisesti

Korona lisäsi erityisesti keväällä yritysten rahoituksen ja maksusuunnitelmamuutosten tarvetta sekä määrää. OP julkaisi keväällä mittavan yritysasiakkaille suunnatun Puhalletaan yhteen Suomeen -kampanjan, jonka tavoitteena oli yhdessä asiakkaiden omien sopeutustoimien ja mm. Finnveran tukitoimien ja pankin kevennetyn yritysrahoitusprosessin avulla auttaa terveet yritykset koronan yli. OP Uusimaa osallistui aktiivisesti koronasta aiheutuvien maksuvaikeuksien helpottamiseen mm. Myöntämällä lyhennysvapaita sekä tarjoamalla erilaisia rahoitusratkaisuja.

Lisäksi vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä lisättiin ja tiivistettiin. Näin rakennettiin parempaa tilannekuvaa talouden tilanteesta ja koronan vaikutuksista talouden eri toimijoihin.

Oikein reagoimalla ja tukemalla yritysten liiketoiminnan edellytyksiä OP Uusimaan yritysluottokanta kasvoi viime vuonna vahvasti 3,8 %. Pankki onnistui myös auttamaan yritysasiakkaita vaurastumaan ja yritysten tekemät sijoitukset kasvoivat merkittävästi.

OP Uusimaa jatkoi vastuullisuustyötään

–Poikkeusvuonna 2020 pystyimme toteuttamaan suuren osan suunnitelluista yhteisöllisistä panoksistamme: Tuimme taloudellisesti yli sadan paikallisen yhdistyksen ja seuran toimintaa, Kesäduunin OP:n piikkiin sai 250 nuorta, opastimme taloustaitoja ja digitaitoja vauvasta vaariin, keräsimme koulutarvikkeita ja joululahjoja vähävaraisille perheille ja edistimme myös oman henkilökuntamme työhyvinvointia ja terveyttä. Tuimme myös suomalaista syöpätutkimusta Roosa Nauha -kampanjan kautta lahjoittamalla nauhat koko henkilöstöllemme. Vuonna 2020 taloudellinen tukemme paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja seurojen toimintaan ylitti 120 000 euroa. Erityisesti painotimme tukeamme lasten ja nuorten liikuntaan ja kulttuuriin, kuten aiempinakin vuosina, kertaa Huttunen.

SMS

Vastaa