info@carnivalnews.net

Luottotietorekisteri: Positiiviset tiedot ja niiden merkitys

Luottotietorekisteri on tietojärjestelmä, joka kerää tietoja yksilöiden ja yritysten luotoista ja veloista. Sen tarkoituksena on tarjota kattava näkymä taloudelliseen tilanteeseen kokoamalla kaikki voimassa olevat luotot, kuten asuntolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat, positiivisen luottorekisterin alle.

Tämä rekisteri auttaa lainanantajia tekemään realistisempia arvioita luotonhakijoiden maksukyvystä, mikä puolestaan voi ehkäistä ylivelkaantumista ja parantaa luotonantoa koskevia päätöksiä. Lisäksi se antaa lainanhakijoille mahdollisuuden osoittaa kykynsä hoitaa lainoja asianmukaisesti.

Rekisterin toimintaperiaatteet

Luottotietorekisterin perusperiaate on koota tiedot kaikista voimassa olevista luotoista, mukaan lukien niiden määrä, takaisinmaksuehdot ja voimassaoloajat. Lisäksi siihen tallennetaan tiedot ajallaan maksetuista eristä, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva taloudellisesta käyttäytymisestä.

Tietojen keräämisestä ja ylläpidosta vastaavat luottotietoyhtiöt, jotka huolehtivat myös tietosuojasta. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä saavat käyttää vain lain sallimat tahot, kuten pankit ja muut rahoituslaitokset.

Hyödyt ja vaikutukset

Luottotietorekisterin positiiviset tiedot tarjoavat monia etuja. Ne auttavat lainanantajia tekemään tarkempia arvioita luotonhakijoiden taloudellisesta tilanteesta ja vähentämään riskejä. Lisäksi ne voivat edistää vastuullista lainanottoa kannustamalla lainanottajia hoitamaan velvoitteensa ajallaan.

Tämä rekisteri myös edistää läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoilla tarjoamalla tasavertaiset mahdollisuudet kaikille luotonhakijoille.

Haasteet

Vaikka luottotietorekisterin positiiviset tiedot tarjoavat monia etuja, niiden käyttöön liittyy myös haasteita, kuten tietosuoja ja tiedon ajantasaisuus. On tärkeää varmistaa, että rekisterin käyttö on turvallista ja että siihen pääsevät käsiksi vain valtuutetut tahot.

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024 noin klo 12.00. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin helmikuun alusta saakka. Tästä päivästä lähtien ne myös aloittavat rekisterin tietojen hyödyntämisen luottopäätöksiä tehdessään.

Positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö on kattava. Rekisterin luottojen prosentuaalinen euromäärä on ylittänyt Suomen Pankilta saadun vertailuluvun 143 miljardia euroa, vaikka kaikki luotonantajat eivät ole ilmoittamista vielä aloittaneet. Syitä arvion ylittymiselle voi olla useita, yhtenä se, että rekisteriin ilmoitetaan sellaisia luottoja, joita Suomen Pankin tilastoinnissa ei ole mukana. 

– Jos sähköisessä asiointipalvelussasi ei näy kaikkia luottojasi, kyse saattaa olla siitä, ettei kyseinen luotonantaja ole vielä saanut kaikkia tietoja ilmoitettua rekisteriimme. Jos huomaat omissa luotoissasi puutteita, odota rauhassa – luotonantajat päivittävät tietojaan rekisteriin jatkuvasti. Puutteista ei tarvitse olla yhteydessä positiiviseen luottotietorekisteriin tai Verohallintoon, sanoo hankejohtaja Aino Sarakorpi.

Tietojen ilmoittamisen -verkkosivullamme kerromme ilmoittamisesta tarkemmin sekä siitä, mitkä organisaatiot eivät ole vielä ilmoittaneet rekisteriin lainkaan tietoja.

Luotonantajat hyödyntävät rekisteriä luottoa myöntäessään

Kun henkilö hakee uutta lainaa, luotonantajat kuten pankit, tarkistavat rekisteristä hänen lainatilanteensa ja pystyvät näin aiempaa paremmin arvioimaan hänen maksukykyään. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja tuoda luotonantajille aiempaa enemmän ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi.

Yksityishenkilöille rekisteri tarjoaa näkymän omiin luottoihinsa, minkä pohjalta he voivat myös itse saada paremman kokonaisnäkymän taloudelliseen tilanteeseensa. Rekisteriin on tallennettu muun muassa yksityishenkilöiden kuluttajaluotot, asunto- ja opintolainat sekä luottokorttien luottosaldot.

– Yksityishenkilöiden ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä mitään, kun rekisteri avautuu. He voivat kuitenkin tutustua sähköiseen asiointipalveluun ja tarkastella omien luottojensa tietoja. Rekisterissä voi myös käydä asettamassa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon, vaikka luottojen tiedoissa olisikin vielä puutteita, Sarakorpi taustoittaa.

Luottotietorekisteriotetta ei muodostu automaattisesti

Yksityishenkilön sähköisessä asiointipalvelussa ei automaattisesti näy luottotietorekisteriotetta. Sellainen muodostuu vain, kun henkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevaan luottosopimukseensa.

– Oman luottotietorekisteriotteensa asiakas näkee vain silloin, jos luotonantaja on hänestä sellaisen tilannut. Rekisterissä näkyy tieto siitä, kuka luotonantaja rekisteriotetta on pyytänyt, milloin ja mitä varten. On siis todennäköistä, että jos kirjaudut rekisteriin tänään, siellä ei ole luottotietorekisteriotetta, ainoastaan voimassa olevat luottosi. Jos olet kuitenkin hakenut uutta luottoa tänään rekisterin jo avauduttua, niin silloin rekisteriin on muodostunut luottotietorekisteriote, Sarakorpi huomauttaa.

Kuka tahansa ei voi hyödyntää rekisterissä olevia tietoja. Laissa on määritelty tarkasti, kuka rekisterin tietoja saa hyödyntää ja mitä tietoja rekisteriin kerätään. Rekisterissä näkyvät henkilöille myönnetyt luotot sekä tiedot luottojen maksuviiveistä, mutta eivät esimerkiksi luottokortilla tehdyt yksittäiset maksut. Rekisterissä ei näy myöskään maksuhäiriömerkintöjä, asiakkaan kaikkia osamaksuja tai mahdollista ulosottotilannetta.

Vastaa