info@carnivalnews.net

OP Uusimaassa on aloitettu vauhdikkaasti yhdistymisen jälkeen

OP Uusimaassa koetaan, että uudenlainen yhdessä tekemisen meininki näkyy niin hyvänä kasvuja kuin asiakastyytyväisyyden reippaana nousunakin.

Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankkien edustajistot hyväksyivät yksimielisesti pankkien välisen sulautumisen kokouksissaan 28.2.2019. Päätösten jälkeen sulautumiseen liittyviä käytännön järjestelyjä on hoidettu tiiviisti viime vuoden aikana ja OP Uusimaa aloitti toimintansa 1.10.2019. Henkilöstö on ollut voimakkaasti mukana uuden pankin toimintatapojen suunnittelussa ja yhteisen organisaatiokulttuurin luomiseen on panostettu merkittävästi.

–Viime vuonna mietimme tosissamme porukalla, miten omasta työstä saadaan sujuvampaa ja asiakaskokemus paranemaan. Niitä ajatuksia tässä on toteutettu. Uusi pankki, uudet tavat, OP Uusimaan toimitusjohtaja Juhani Rinta-Kartano sanoo.

–Asioita on mietitty paljon henkilökunnan kanssa ja uusiin tapoihin on sitouduttu hyvin. Loimme ihan uudet toimintatavat, emmekä ottaneet kummankaan pankin vanhoja tapoja, lisää varatoimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

Asiakaskokemusta mittaava NPS (Net Promoter Score) oli jo viime vuonna hyvällä tasolla, keskimäärin 62. Uuden pankin aloittamisen jälkeen NPS kohosi vuoden viimeisellä kvartaalilla lukemaan 67 ja nyt alkuvuonna asiakaskokemusmittari on jo 79. Rinta-Kartano ja Sillanaukee iloitsevatkin siitä, miten uudet toimintatavat ovat saaneet asiakaskokemuksen kohentumaan entisestään.

–Asiakaskohtaamisiin on saatu uudenlaista lämpöä ja sisältöä. Olimme itsekin tuloksesta positiivisesti yllättyneitä, Rinta-Kartano kertoo.

Sillanaukee painottaa, että palautetta toivotaan jatkuvasti oli se sitten ruusuja tai risuja, sillä muuten asioita ei voida kehittää.

Markkinaa nopeampaa kasvua asiakasliiketoiminnoissa

OP Uusimaa nousi yhdistymisen johdosta neljänneksi suurimmaksi osuuspankiksi ja viimeisen kvartaalin kasvu oli erittäin hyvää. Koko vuonna asiakasliiketoiminta kasvoi 7,2 %. Kasvu oli yli kaksinkertainen markkinakasvuun nähden. Rahoitustoiminta kasvoi 4,9 % ja asiakasvarat 9,5 %. Asuntolainojen kysyntä hiipui hieman, kun taas yrityspuolella kasvua oli mukavasti.

–Asuntoluottokanta kasvoi markkinoiden tahdissa 2,1 % ja asuntovälitys jatkui hyvällä tasolla. Ilonaihe oli yritysrahoituksen 10,2 %:n kannan kasvu – erityisesti asunto-osakeyhtiörahoitus oli edellistä vuotta voimakkaampaa. Varallisuudenhoitopalvelut kiinnostivat asiakkaita ja rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat 13,1 %, kertoo Sillanaukee.

–Uusien asunto- ja yritysluottojen kysyntä on ollut useita vuosia sitä luokkaa, että paikoitellen pankin toimialueella ylitettiin 40 %:n markkinaosuus paikallisesta luottokannasta, iloitsee Rinta-Kartano.

–Asiakkaiden halu suojautua korkojen nousulta jossain vaiheessa nousevia korkoja vastaan jatkui voimakkaana. Tämä osoittaa asiakkailtamme tilannetajua, sillä suojauksen hinta on vielä kohtuullinen ja samalla asiakkaat saavat mielenrauhaa nousevien korkojen alkaessa toteutua, hän jatkaa.

OP Uusimaassa on mietitty yhdessä henkilökunnan kanssa uusia toimintatapoja, joilla on saatu mm. asiakastyytyväisyys kohenemaan entisestään. Kuvassa OP Uusimaan henkilökuntaa Lohjan toimipisteessä.

Tulos hyvällä tasolla – pankin vakavaraisuus laski, mutta pysyi silti oikein hyvänä

Pankin vuoden 2019 liikevoitto oli 17,3 miljoonaa euroa (vähenemistä 23 %). Tuloksen heikentyminen johtuu ensisijaisesti yksittäisestä arvonalennuskirjauksesta ja Keskusyhteisön perimien kulujen kasvusta. Sillanaukee ja Rinta-Kartano ovat kuitenkin tyytyväisiä.

–Tosi tyytyväinen täytyy olla. Käsittääksemme olemme voittaneet markkinaosuutta, Sillanaukee iloitsee.

–Tammikuukin oli todella hyvä, vaikka yleensä se on hiljainen kuukausi pankkimaailmassa, lisää Rinta-Kartano.

Pankin vakavaraisuus oli 35 % (44 %), joka on edelleen erinomaisella tasolla. Rinta-Kartano kertoo, että vakavaraisuuden pienenemiseen vaikuttivat merkittävästi uudet sääntelijän vaatimat vakavaraisuuslaskentamuutokset Suomessa.

–Vakavaraisuutemme on erinomaisella tasolla. Monella kilpailijoilla se on 20% huitteilla, toteaa Sillanaukee.

Pankin asiakasmäärä kehittyi suotuisasti ja uusia asiakkaita tuli melkein 7 500. Kaikkiaan asiakkaita oli vuodenvaihteessa 156 665, joista 85 670 on pankin omistaja-asiakkaita. He saivat viime vuonna ennätyksellisesti 11 miljoonaa euroa OP-bonuksia, arvioi Rinta-Kartano.

Sähköinen pankkiasiointi kasvattaa voimakkaasti suosiotaan ja asiakkaat hyödyntävät verkko- ja mobiilipalveluja yhä enemmän. Mobiilipalvelujen käyttö on jo selkeästi suositumpaa kuin op.fi-verkkopalvelun käyttö. Mobiiliasiakkaita on pankilla 48 076 ja kasvu on kovaa. Konttoriverkoston ei ole näillä näkymin tulossa muutoksia.

Yhteiskuntavastuuta paikallisesti ja taloustaitoja nuorille

OP Uusimaan perustehtävänä on liiketoimintaroolinsa lisäksi edistää toimialueensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pankki on vuonna 2019 tukenut ja ollut mukana monien seurojen ja yhdistysten toiminnassa sekä toteuttanut monia yhteisöllisyyshankkeita. Rinta-Kartano kertoo, että pankkien yhdistymisen myötä heräsi huoli siitä, kuoleeko paikallinen tekeminen, mutta huoli on ollut turha.

–Meille OP Uusimaassa on tärkeää olla mukana tukemassa paikallista kulttuuria ja liikuntaa, opettaa digi- ja taloustaitoja sekä tukea nuorten työllistymistä. Erityisen ylpeä olen siitä, että työllistimme yli 200 nuorta viime vuonna. Tänä vuonna jatkamme kesäduuni

OP:n piikkiin kampanjaa ja tarjoamme työllistymismahdollisuutta 250 nuorelle. Kampanja on ollut todella suosittu, kertoo Rinta-Kartano.

Senioriyhdistysten kanssa tehdään yhteistyötä digiosaamisen parantamiseksi ja seuroja tuetaan sponsorituella. Uutuutena on taloustaitohanke, jolla pyritään vastaamaan nykypäivän haasteisin.

–Haitari nuorten taloustaidoissa on kasvanut. Toiset ovat sijoitusguruja, toiset taas ihan pihalla omista talousasioistaan. Moni on aivan hukassa taloutensa kanssa. Pikavipit tuovat hetken helpotuksen, mutta sitten ollaan suossa ja koroista syntyy kierre. Yhteiskunnalle on kova haaste, että ihmiset pysyvät taloudellisessa tasapainossa, Rinta-Kartano kuvailee.

Hän arvelee, että yksi syy heikentyneille taloustaidoille liittyy elintason nousuun.

–Saako kotoa riittäviä eväitä rahan merkityksen ymmärtämiseen, kun perheillä on enemmän rahaa käytettävissään? Kun nuori siirtyy omaan elämään, ymmärtääkö hän, ettei jääkaappi olekaan aina täynnä?

Hankkeen avulla halutaan tuoda taloustaidot lähelle nuoria mm. kertomassa niistä oppilaitoksissa sekä luomalla sähköinen ympäristö, jonka avulla nuoret voivat itse seurata talouttaan.

SMS

Vastaa