info@carnivalnews.net

Hakukonenäkyvyys on tärkeä asia optimoida yrityksen markkinoinnissa

Hakukonenäkyvyyden optimointi on keskeinen osa yrityksen markkinointistrategiaa. Suuri osa kuluttajista etsii tuotteita ja palveluita internetin hakukoneiden kautta, joten yrityksen on tärkeää olla näkyvissä näissä hauissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miksi hakukonenäkyvyys on niin tärkeä ja miten sitä voi parantaa.

Miksi hakukonenäkyvyys on tärkeä

Hakukoneet ovat yksi merkittävimmistä kanavista, joista kuluttajat etsivät tietoa tuotteista ja palveluista. Jos yrityksen verkkosivusto ei näy hakukonetuloksissa, menetetään potentiaalisia asiakkaita. Tämä pätee erityisesti paikalliseen liiketoimintaan, jossa hakukonenäkyvyys voi olla ratkaiseva tekijä.

Hakukoneiden näkyvyyden avulla yritys voi myös parantaa bränditietoisuuttaan ja luoda luottamusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.

Avainsanatutkimus hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Avainsanat ovat keskeinen tekijä hakukonenäkyvyydessä. Yrityksen on ymmärrettävä, mitä avainsanoja potentiaaliset asiakkaat käyttävät etsiessään tuotteita tai palveluita. Tämä voidaan tehdä avainsanatutkimuksen avulla.

Tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon sekä suorat että epäsuorat avainsanat sekä avainsanojen kilpailutaso. Valitut avainsanat tulisi sitten integroida verkkosivuston sisältöön ja meta-tietoihin.

Hakukoneoptimointi (SEO) hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Hakukoneoptimointi eli SEO on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. SEO sisältää monia eri osa-alueita, kuten avainsanatutkimuksen, sisällön optimoinnin, teknisen SEO:n ja linkkirakentamisen.

Jatkuva SEO-työ on välttämätöntä, sillä hakukoneiden algoritmit muuttuvat jatkuvasti. SEO-työssä tulisi keskittyä luomaan laadukasta, käyttäjälle arvokasta sisältöä sekä optimoimaan tekniset seikat, kuten sivuston nopeus ja mobiilikäyttöystävällisyys.

Paikallinen hakukoneoptimointi hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Paikallinen hakukoneoptimointi on erityisen tärkeää pienille ja paikallisille yrityksille. Hakukoneet, kuten Google, painottavat paikallisia hakutuloksia, joten yrityksen on tärkeää optimoida sivustonsa myös paikallisten hakujen näkökulmasta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi yrityksen NAP-tietojen (Name, Address, Phone number) yhdenmukaisuutta ja oikeellisuutta kaikilla verkkosivustoilla ja hakemistoissa sekä yrityksen Google My Business -profiilin hyödyntämistä.

Sosiaalisen median hyödyntäminen hakukonenäkyvyyden parantamiseksi

Sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn, ovat tärkeitä hakukonenäkyvyyden parantamisessa. Vaikka sosiaalisen median suoralla vaikutuksella hakukonerankingiin on keskustelua, sillä on epäsuorasti monia hyötyjä.

Sosiaalisen median avulla yritys voi lisätä verkkosivuston liikennettä ja saada laadukkaita backlinkkejä. Lisäksi se tarjoaa alustan yrityksen ja asiakkaiden väliselle vuorovaikutukselle, mikä voi parantaa brändikuvaa ja asiakaskokemusta.

Mittaa ja seuraa hakukonenäkyvyyttä

Hakukonenäkyvyyden seuranta ja mittaaminen on olennainen osa optimointiprosessia. Seurannalla voidaan todeta, mitkä toimenpiteet toimivat ja mitkä eivät, ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiaan.

Tyypillisiä mittareita ovat esimerkiksi sijoitus hakukonetuloksissa, orgaaninen liikenne, click-through-rate (CTR) ja konversiot. Tämä tieto voidaan kerätä erilaisilla työkaluilla, kuten Google Analyticsilla, Google Search Consolella ja erilaisilla SEO-työkaluilla.

Vältä hakukoneiden rangaistuksia

Hakukoneiden, kuten Googlen, rangaistukset voivat heikentää merkittävästi hakukonenäkyvyyttä. Rangaistuksia voi saada esimerkiksi spammaamisesta, hakukoneiden manipuloinnista tai duplikaattisisällön käytöstä.

On tärkeää noudattaa hakukoneiden ohjeistuksia ja keskittyä luomaan laadukasta sisältöä sekä käyttämään reiluja SEO-käytäntöjä. Näin voidaan välttää rangaistukset ja turvata hakukonenäkyvyys pitkällä aikavälillä.

Hakukonenäkyvyys ja mainonta

Hakukoneen maksullinen mainonta, kuten Google Ads, voi olla tehokas tapa parantaa hakukonenäkyvyyttä. Maksullinen mainonta tuo yrityksen sivuston näkyviin hakukoneen mainosalueella, jolloin sivuston saavutettavuus ja näkyvyys paranevat nopeasti.

Maksullisen mainonnan ja orgaanisen hakukoneoptimoinnin yhdistäminen voi olla tehokas strategia, sillä ne tukevat toisiaan ja parantavat yrityksen kokonaisvaltaista näkyvyyttä hakukoneissa.

Jatkuva optimointi ja päivittäminen

Hakukonenäkyvyyden optimointi on jatkuva prosessi. Hakukoneiden algoritmit muuttuvat jatkuvasti, samoin kilpailijoiden toimet ja kuluttajien käyttäytyminen. Yrityksen on seurattava jatkuvasti näitä muutoksia ja päivitettävä strategiaansa tarvittaessa.

Tämä tarkoittaa jatkuvaa avainsanatutkimusta, sisällön päivittämistä ja parantamista, teknisen SEO:n huomioimista ja linkkirakentamisen strategian kehittämistä.

Yhteenveto

Hakukonenäkyvyys on olennainen osa yrityksen markkinointistrategiaa. Sen avulla yritys voi saavuttaa potentiaaliset asiakkaansa, parantaa brändin tunnettuutta ja kasvattaa liiketoimintaansa. Hakukonenäkyvyyden parantaminen edellyttää jatkuvaa työtä ja useiden eri tekijöiden huomioimista, kuten avainsanatutkimusta, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median hyödyntämistä ja mittaamista.

Me autamme, jos teillä ei itsellä ole aikaa tai osaamista – aivan kuten tilitoimisto auttaa tilien kanssa, autokorjaamo autojen kanssa, ja putkimies putkien kanssa, me autamme löydettävyyden ja hakukoneoptimoinnin sekä avainsanojen kanssa.

Tilaa meidät hakukoneoptimointi ja avainsana projektiisi

ER-tuki ja Kettu Markkinointi ovat tehneet töitä internetin maailmassa koko 2000-luvun. Google, hakusanamarkkinointi, sisällöntuotanto ja sitä kautta myös SEO ja hakukoneoptimointi ovat olleet töitämme jo vuosia. Meillä on työprosessi, meillä on tiimi, olemmeko se tiimi, joka auttaa teidän yritystänne löytymään helpommin tulevaisuudessa? Ota yhteyttä: myynti@ertuki.fi

Esimerkiksi: Aloitetaan analyysillä, missä ollaan nyt, ja millaisilla hakusanoilla teidät löydetään vs. millä teidät kannattaa löytää – tällainen projekti kustantaa vain alkaen 750 euroa – tulokset tuovat investoinnin takaisin, mikäli teillä vain on tuotteita tai palveluita myytäväksi.

Mutta jos mennään isompaan projektiin, niin tarjolla olisi:

  • Kattavan hakusana-analyysin joka tehdään ohjelmallisesti – ei “musta tuntuu”-tiedolla
  • Kilpailutilanteen ja kilpailijoiden analysoinnin ohjelmistollisesti
  • Otsikoiden ja title-elementtien optimoinnin ehdotukset yrityksen omille sivuille perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ehdotuksen sisältöjen optimoinnille hakusana-analyysin mukaan perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Ohjeet sisällöntuotantoon perustuen yli 20 vuoden kokemukseen
  • Toimenpide-ehdotukset jatkoa ajatellen

Riippuen yrityksen toiveista, tarpeista ja tilanteesta hakukoneoptimointi ja avainsanaprojektin kustannukset alkavat 2500 eurosta.

Vastaa