info@carnivalnews.net

3 syytä miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään

Lainarahan varaan kannattaa harvoin laskea koko arkisen elämän painolastia. Tällainen korttitalo ei varmastikaan pysy kasassa kovin pitkään. Lainan ottaminen voi kuitenkin auttaa moneen muuhun tilapäiseen elämäntilanteeseen.

Painotamme erityisesti sanaa ’tilapäinen’ tässä tapauksessa. Tämä termi kuvailee siis sellaista tilannetta, jossa tilanne korjataan jollain ennustettavissa olevalla tulolla – esimerkiksi palkalla, muulla palkkiolla tai yrittäjätulolla.

Tässä vaiheessa lienee tärkeä mainita se tärkeä seikka, että lainan ottaminen vaatii siis jonkin pysyvän tulon ansaitsemisen lyhyehkön ajanjakson kuluessa. Mikäli lainaa ei kykene maksamaan takaisin sovittuun eräpäivään mennessä, korot voivat alkaa kerääntyä jopa yllättävänkin nopeasti lainatun summan päälle. Tällöin takaisin maksettava summa voi yhtäkkiä olla kymmeniä prosentteja suurempi.

Keskitymme kuitenkin tässä artikkelissa käymään läpi kolme erilaista syytä siihen, miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään.

1.Akuutti rahantarve elämän tärkeihin asioihin

Joskus elämä voi yllättää meidät pahan päiväisesti. Kuka tahansa meistä voi sairastua vakavasti. Tällöin hallussa olevalla rahamäärällä voi olla erityisen suuri merkitys siihen, kuinka nopeasti tarvittavaan hoitoon pääsee ja millaista apua kykenee hankkimaan.

Vaikka meillä olisikin varaa hankkia tarvitsemamme hoito omilla säästöillämme, elämä jatkaa kuitenkin pyörimistään ympärillämme. On haastava yhtälö ajatella perheen arjen kustannusten hoitamista silloin, kun oma työkyky on määräämättömän ajan telakalla ja laskut pitäisi siitä huolimatta hoitaa.

Tällainen tapaus on ensimmäinen kolmesta syystä siihen, miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään.

2. Suuren kustannuksen hankinta

Toinen syy siihen, miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään on jokin suuren yksikkökustannuksen omaava hankinta. Tällaisia hankintoja voivat olla mm. asunto, auto tai vaikkapa yrityksen toimintaa kehittävän kaluston satsaaminen yrityslainalla.

Kustannukset voivat helposti nousta kymmeniin tuhansiin tai asuntojen tapauksessa jopa satoihin tuhansiin euroihin. Tällaisia summia on vaikea maksaa käteisellä tai pankkisiirrolla omalta käyttötililtään. Silloin lainan ottaminen on lähestulkoon ainoa mahdollinen ratkaisu hankinnan maksattamiseen.

Esimerkkitapauksia löytyy erilaisista uutisportaaleista lukuisia kappaleita.

3. Pienempien lainojen kuittaaminen

Tässä artikkelissa läpikäytävä kolmas ja samalla viimeinen syy sille, miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään on useampien pienten lainojen kuittaaminen yhdellä isommalla lainasummalla.

Jos olemme joutuneet elämässämme sellaiseen tilanteeseen, että kontollamme on useampia pieniä lainoja mm. vippejä maksettavamme joka kuukausi, saattaa olla hyvinkin viisasta maksaa pienet lainat pois yhdellä suuremmalla potilla. Tällöin pois suljemme sen korkoriskin, jonka monet erilaiset lainat voivat muodostaa. On nimittäin paljon yksinkertaisempaa – ja monesti myös edullisempaa – maksaa vain yhtä lainaa ja siihen liittyviä korkoja pois verrattuna vaikkapa viiteen eri lainaan.

Lopuksi

Käsittelimme tässä artikkelissa kolmea eri syytä siihen, miten laina voi tuoda tilapäistä apua elämään. Nämä kolme syytä olivat akuutti rahantarve elämän tärkeihin asioihin, jokin suuren kustannuksen hankinta ja pienempien lainojen maksattaminen yhdellä suuremmalla lainalla.

Loppuun on kuitenkin hyvä muistuttaa vielä kerran sitä tärkeää seikkaa, että laina on vain apu tilapäiseen rahantarpeeseen. Sen varaan ei ole taloudellisesti järkevää – tai edes mahdollista, rakentaa omaa kestävää talouttaan. Laina onkin vanhan sanonnan mukaan hyvä renki mutta huono isäntä.

Vastaa