info@carnivalnews.net

Hyvää kansainvälistä Säästäväisyyspäivää!

Vihdoin nuorten vuoro?

SäästöpankinSteettämän Säästämisbarometri-tutkimuksen tuloksissa päähuomio kiinnittyy nuorten esiinmarssiin. Nuoret aikuiset (18-29 –vuotiaat) luottavat oman taloutensa suotuisaan kehitykseen huomattavasti enemmän kuin koko väestö keskimäärin. Myös yrittäjien keskuudessa oman talouden näkymät ovat yhtä myönteiset.

Nuorten vahvan talousluottamuksen taustalla on varmasti nuoruuteen liittyvää ”rakenteellista optimismia”, mutta se ei yksin selitä Säästämisbarometrin tuloksia. Kuluvan vuoden aikana nuorten ikäluokkien työllisyys on vihdoin päässyt aiempaa vahvempaan nousuun. Ensi vaiheessa talouden elpyminen hyödytti eniten työmarkkina-asemansa vakiinnuttaneita varttuneempia ikäluokkia, kun taas työmarkkinoille siirtyvien tai sinne vastikään tulleiden nuorten ansio- ja työllisyyskehitys polki vielä paikallaan. Nousukauden edetessä tilanne on huomattavasti tasoittunut.

Nuoret ja yrittävät erottuvat muusta väestöstä myös siinä, että he ovat selvästi keskimääräistä kiinnostuneempia säästämisen aloittamisesta tai sen lisäämisestä. Nuorten säästämispäätöksissä korostuvat sijoitusten vastuullisuus, sekä mahdollisuus säästää pieniä summia kerrallaan. Nuoret näyttävät siis oivaltaneen, että aika on säästäjän paras ystävä ja sitä juuri heillä on edessään. Myös eläkelupauksen heikentyminen sekä väestön ikääntymisen tuomat haasteet julkiselle taloudelle ovat saattaneet herättää ymmärryksen omaehtoisen säästämisen tärkeydestä.

Myönteisten havaintojen rinnalla Säästämisbarometri paljastaa lisäksi kuitenkin, että pienituloisuus säästämisen esteenä on viime vuodesta jopa hivenen lisääntynyt. Hyvin suurella osalla väestöstä tulot menevät pakollisiin menoihin. Tässä kotitaloudet selvästi kaipaavat opastusta, kannustusta sekä mahdollisuuksia aloittaa ”pienistä puroista” kerryttävä säästäminen.

Säästämällä matkalle maailman ympäri

Irtiotto töistä ja matkalle jonnekin kauas, ehkä jopa maailman ympäri. Siitä Suvi Koskenmaa oli haaveillut muutaman vuoden ajan. Sitten Suomeen saapui jo oman maailmanympärimatkansa aloittanut ranskalaismies. Mitä sitten tapahtui?

Vastaa