info@carnivalnews.net

Lainasanastoa jonka jokaisen pitäisi tunnistaa

Saimme tänään sähköpostiin mainoskirjeen, jonka sisältö oli kuitenkin niin aiheellista, että jaamme sen myös tänne. Lähde on siis: https://www.yritysluotto.fi/oppaat/yritysrahoituksen-terminologiaa/

Tämä siis koskee lähinä yrityslainoja, mutta toimii muutenkin- eli katso miten itse tunnistat nämä termit

Yrityslainan hakeminen verkossa on monelle uusi kokemus. Useimmat haluavat vertailla eri vaihtoehtoja, mutta aina ei ole helppoa ymmärtää yrityslainojen eroa. Vertaillessasi eri yrityslainoja tulet väistämättä törmäämään joihinkin uusiin ja hämmentäviin termeihin.

Yritysluotolla pyrimme aina käyttämään selkeää kieltä kaikessa viestinnässä, mutta joudumme joskus käyttämään termejä, jotka ovat sinulle tuntemattomia. Jotta lainanhaku tuntuisi selkeältä ja turvalliselta, kokosimme yleisimmät yrityslainatermit alla olevaan sanastoon.

AAA-luottoluokitus       

Paras mahdollinen luottoluokitus, joka yrityksellä tai henkilöllä voi olla.

Asianmukainen huolellisuus      

Lainanottajan antamien tietojen tarkistaminen ja varmentaminen. Tähän kuuluvat muun muassa tulojen lähteen varmentaminen, taloudellisen tilanteen huolellinen tarkastaminen, vakuutena toimivan omaisuuden arvottaminen, verojenmaksutilanteen selvittäminen sekä kaikkien muiden tietojen tutkiminen.

Bruttotulot

Tulot ennen veroja ja kuluja. Yritystasolla bruttotuloilla voidaan tarkoittaa myös joko arvioituja tai todellisia, vielä saamattomia tuloja, joita yritys tai omaisuus tuottaa.

Indeksikorko

Keskuspankin säätelemä ohjauskorko, joka määrittää vaihtuvakorkoisten lainojen kokonaiskoron. Indeksiosuuden lisäksi lainan korkoon kuuluu myös pankin perimä marginaaliosuus.

Kassavirtalaina

Lyhytaikainen laina, jolla paikataan väliaikaisesti maksukykyä tuloja odotellessa.

Kiinteäkorkoinen laina 

Laina, jossa korkoprosentti ja maksuerät pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan.

Korko

Summa, joka rahan lainaamisesta maksetaan. Se kattaa lainan antajan kulut ja riskin.

Korkokatto

Vaihtuvakorkoisen lainasopimuksen pykälä, joka määrittää, kuinka korkeaksi korkoprosentti voi tietyllä aikavälillä nousta.

Korkoprosentti

Rahan lainaamisen hinta prosentteina suhteessa lainan pääomaan.

Lainan hyväksyminen

Riskianalyysiin perustuva päätös siitä, annetaanko yritykselle tai yksilölle lainaa. Analyysissä tarkastellaan muun muassa olemassa olevia lainoja sekä omaisuutta.

Lainan maksaminen

Prosessi, jossa lainan pääoma ja korko maksetaan takaisin säännöllisissä maksuerissä.

Lainan nosto

Rahansiirto, jossa rahat siirtyvät lainanantajalta lainanottajalle.

Lainanottaja

Henkilö tai yritys, jonka nimissä laina otetaan. Samalla lainalla voi olla useita lainanottajia. He kaikki ovat vastuussa lainan takaisinmaksusta ja muista velvoitteista ilman erillisiä toimia, toisin kuin lainan takaaja.

Lainasopimus

Kirjallinen sopimus lainanantajan ja -ottajan välillä. Se määrittelee lainan molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Lainojen yhdistäminen

Kahden tai useamman lainan yhdistäminen yhdeksi uudeksi lainaksi. Tälle lainalle neuvotellaan samalla uusi maksa-aikataulu sekä korkoprosentti.

Liiketoimintasuunnitelma      

Asiakirja, joka kuvaa yrityksen nykytilannetta sekä suunnitelmia useiksi vuosiksi eteenpäin. Saatetaan käyttää esimerkiksi lainahakemuksen liitteenä.

Luottolimiitti

Sopimus, joka määrittää, paljonko yritys voi yhteensä lainata pankilta tietyn ajan kuluessa

Maksukyvytön

Lainanottaja, joka ei ole pystynyt maksamaan lainansa lyhennyksiä tai hoitamaan lainaehtoja sopimuksen mukaan.

Maksukyvyttömyys

Velanottajan kyvyttömyys maksaa velkojaan.

Marginaali

Lainan kokonaiskorko muodostuu indeksiosuudesta, jonka määrittää keskuspankki, sekä marginaalista, jonka määrittää lainan antaja. Marginaaliin hinnoitellaan lainanantajan kulut sekä riski.

Oma pääoma

Organisaation omaisuuden arvo, josta on vähennetty velkojen osuus.

Pääoma

Jäljellä oleva lainasumma ilman korkoja.

Pääomittaminen

Maksamattoman koron lisääminen varsinaiseen lainasummaan eli lainan pääomaan.

Siltarahoitus

Lyhytaikainen laina, jonka tarkoituksena on turvata yrityksen toiminta ennen pysyvän rahoituksen saamista.

Takaaja

Lainan takauksesta vastaava henkilö, tunnetaan myös termillä henkilötakaaja.

Takaisinmaksun laiminlyönti

Lainanottaja ei täytä lainasopimuksen ehtoja, eli käytännössä maksa velkaansa takaisin sovitussa aikataulussa.

Takaus

Sopimus, jossa henkilötakaaja lupaa vastata lainasta, jos varsinainen lainanottaja ei voi hoitaa velvoitteitaan.

Tasaerälaina

Laina, joka maksetaan takaisin käytännössä samansuuruisina lyhennyserinä. Tasaerälaina tunnetaan myös nimellä annuiteettilaina.

Todellinen vuosikorko

Prosenttiosuus, joka kuvaa lainan vuosittaista korkoa suhteessa pääomaan. Todelliseen vuosikorkoon lasketaan mukaan myös lainanhoitokulujen osuus.

Uudelleenrahoitus

Olemassa olevan luoton maksaminen ja uuden lainan ottaminen.

Vakuus

Omaisuus, jota vastaan lainaa otetaan. Jos lainaa ei makseta takaisin, vakuus siirtyy lainan antajalle.

Velka

Velka on rahasumma, jonka lainanottaja on velkaa lainanantajalle. Yksittäinen ihminen tai yritys voi olla velkaa esimerkiksi pankeille, yksilöille, toisille yrityksille tai oman organisaationsa sisällä.

Ylimääräinen maksuerä

Ylimääräisellä maksuerällä lainanottaja voi oma-aloitteisesti lyhentää lainan pääomaa.

Vastaa