info@carnivalnews.net

OP Länsi-Uusimaan asiakastyytyväisyys ja liiketoiminta kasvussa

OP Länsi-Uusimaalle vuosi 2018 oli aurinkoinen, sillä sekä asiakastyytyväisyys että liiketoiminnan kasvu olivat erinomaisella tasolla. Omistaja-asiakkaille kertyi uusia OP-bonuksia 4,0 milj. euroa (3,7). Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 1 098 jäsenellä yhteensä 28 833 jäseneen. Rahoitustoiminta kasvoi 9,0 % ja asiakasvarat 3,7 %. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS nousi tasolle 74 (65). Vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 7,7 milj. euroa (6,8) eli 14,6 % viime vuotta suurempi. Ydinvakavaraisuus vahvistui ja oli joulukuun lopussa 41,48 % (38,25 %).

Markus Sillanaukee

Rahoittaminen kasvoi voimakkaasti

OP Länsi-Uusimaan rahoitustoiminta kasvoi 9,0 % päättyneellä tilikaudella. Uutta asuntorahoitusta nostettiin 48,7 milj. euroa (29 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hallinnoitavat asiakasvarat sisältäen talletukset, rahastosijoitukset, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt, tuotto-osuudet ja indeksilainat kasvoivat 3,7 %:a vuoden aikana.

–Erityisen voimakkaasti kasvoivat asiakkaidemme nostamat uudet asuntoluotot. Pystyimme digitalisoimaan ja sujuvoittamaan asuntorahoitusprosessiamme, joten pystyimme vastaamaan nopeasti ja kilpailukykyisesti asiakkaiden tarpeisiin, sanoo toimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

Omistaja-asiakkaan vuosi – OP-bonuksia kertyi yhteensä 4,0 miljoonaa euroa

OP Länsi-Uusimaa sai vuoden aikana 2 496 uutta asiakasta ja omistaja-asiakkaiden määrä nousi 1 098 jäsenellä. Omistaja-asiakkaita on jo lähes 29 000. Vuoden aikana omistaja-asiakkaille kertyi 8% viime vuotta enemmän OP-bonuksia, yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

–Osuustoiminnallisena yrityksenä OP palkitsee omistaja-asiakkaansa OP-bonuksilla

palveluiden käytön mukaisesti. Olemme erittäin iloisia, että asiakkaillemme kertyneet bonukset kasvoivat 4,0 miljoonaan euroon vuoden 2018 aikana, kertoo Sillanaukee.

Uusia palveluja asiakkaille

Asiakassuosittelua mittaava net promotion score (NPS) nousi vuoden aikana tasolle 74 (65), mikä kertoo siitä, että toimintaa on onnistuttu kehittämään edelleen oikeaan suuntaan. Vuoden 2018 aikana OP Ryhmä investoi noin 400 miljoonaa euroa toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Katsauskaudella otettiin käyttöön digitaalinen asuntolainapalvelu, jossa asiakas voi saada asuntolainapäätöksen reaaliaikaisesti verkossa. Heinäkuussa OP Ryhmä julkaisi pelkistetyn ja helppokäyttöisen verkkopalvelun edistämään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. OP Saavutettava tarjoaa peruspankkipalvelut henkilöasiakkaille, jotka eivät pysty käyttämään esimerkiksi op.fi-palvelua tai OP-mobiilia näkö- ja kuulorajoitteiden, motoristen haasteiden tai muiden toimintarajoitteiden takia.

–Olemme asiakkaitamme varten ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asiakkaamme saisivat toimialan parasta asiakaspalvelua kaikissa finanssiasioissaan. Kevään ja kesän aikana pilotoimme pankkiautoa, joka on liikkuva toimipiste kaikkien finanssiasioiden hoitamiseen. Tapasimme asiakkaita ympäri Länsi-Uusimaata mm. tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä, Pyydämme asiakkailtamme aktiivisesti palautetta siitä, miten olemme onnistuneet palvelussamme, kertoo Sillanaukee.

–Pankkimme perustehtävänä on liiketoiminnan lisäksi edistää alueellaan taloudellista

menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Teemme aktiivista ja tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan, työllistymisen ja talouslukutaidon tukeminen on meille tärkeää, tarkentaa Sillanaukee.

Suhdannenäkymät ovat vaimenemassa

Suhdannenäkymät ovat vaimenemassa, ja epävarmuus on lisääntynyt selvästi. Suurimmat riskit liittyvät kansainväliseen talouteen ja politiikkaan. Korkonäkymät ovat vakaat. EKP on ilmoittanut pitävänsä ohjauskorkonsa nykytasolla ainakin kesän 2019 ajan.

Pankin ydinvakavaraisuus vahvistui vuoden aikana 41,48 (38,75) prosenttiin. Vahvan vakavaraisuuden ansiosta OP:lla on erinomaiset mahdollisuudet vastata asiakkaiden asunto-, kulutus- ja yritysluottojen kysyntään myös jatkossa.

Yhdistyminen Uudenmaan Osuuspankiksi

Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Mäntsälän Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Uudenmaan Osuuspankiksi. Suunnitelman tarkoituksena on turvata samalla talousalueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa ja varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa syksyn ajan ja pankkien hallitukset allekirjoittivat yhdistymiseen tähtäävät fuusioasiakirjat 13.12.2018. Päätös yhdistymisestä tehdään 28.2.2019 pankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.10.2019.

Vastaa