info@carnivalnews.net

Matalasta kiinteistöverosta Vihdin valtti?

Monissa kunnissa nähdään tänä syksynä veronkorotuksia, sillä koronapandemia on ajanut jo ennestään taloushaasteiden kanssa painivat kunnat ja kaupungit ahtaalle.

–Verojen nosto on usein helppo keino tasapainottaa kunnan taloutta. Kunnanvaltuuston tuorein päätöksin Vihdin kunta jatkaa kuitenkin historiallista jatkumoa, jossa kunnallisveroon ja kiinteistöveroon ei tehdä korotuksia. Vihti ei ole vuoden 2015 jälkeen korottanut lainkaan veroprosentteja. Päinvastoin, Vihdissä verot ovat laskeneet siten, että kiinteistöverojen tarkastelussa kunta on yksi Uudenmaan alhaisimmista verottajista, kertoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Ylen lokakuussa tekemässä vertailussa Vihdin kerrotaan laskeneen vakituisen asunnon kiinteistöveroa 25 prosenttia vuodesta 2010 lähtien ja olevan siten eniten kyseistä veroa laskenut kunta.

–Alhaisen kiinteistöveron voi nähdä ehdottomasti myös Vihdin valttina. Tämä saattaa kiinnostaa uusien kuntalaisten lisäksi erityisesti suuria liike- ja tuotantotiloja vaativia yrityksiä. Esimerkiksi 14 500 m2 kokoisen liiketilan kiinteistöverot ovat Vihdissä jopa noin 20 000 euroa vuodessa edullisemmat, kuin monessa muussa vastaavassa Uudenmaan kehyskunnassa, Eerola sanoo.

Vihdin vahvuuksina voidaan pitää sijaintia valtaväylien risteyskohdassa, edullisempaa kustannustasoa sekä tulevaa juna-asemaa. Kuntaan on parhaillaan suunnitteilla kaksi laajaa yritysaluetta. (Kuva: Vihdin kunta)

Yritysten tarpeet huomioitu jo kaavoituksessa

Yritysten saapumiseen Vihdissä ollaan valmiina, sillä kuntastrategia keskittyy Vihdin vetovoiman kehittämiseen niin työpaikka- kuin asuinalueena. Yrityksiä Vihdissä on lähes kolmetuhatta, kun kunnan asukasmäärä on vain kymmenkertainen.

Vihdin vahvuuksina voidaan pitää muun muassa sijaintia valtaväylien risteyskohdassa, edullisempaa kustannustasoa, tilaa sijoittua ja laajentua sekä tulevaa juna-asemaa.

–Kuntaan on parhaillaan suunnitteilla kaksi laajaa yritysaluetta. Hiidenlaakson 70 hehtaarin yritysalue muodostaa naapurikaupungin yritystonttien kanssa kuntarajat ylittävän kokonaisuuden, ja Etelä-Nummelan yritysalueen ensimmäinen asemakaava kattaa 150 hehtaaria, kertoo elinvoimajohtaja Petra Ståhl.

–Kummatkin alueet tarjoavat ratkaisuja erilaisiin yritystarpeisiin, myös liiketilarakentamiseen. Ja molemmille alueille on mahdollista sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa teollisuutta, Ståhl jatkaa.

Voimassa olevat veroprosentit

Vihdin kiinteistöveroprosentti on ensi vuonnakin 0,95 prosenttia, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 prosenttia, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 sekä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00. Ansiotulosta maksettava tuloveroprosentti on 20,5.

Kiinteistövero on suoraan kunnan tuloja lisäävä verotusmuoto. Vero perustuu maan ja rakennusten arvoon. Valtio määrittää veroprosenteille ylärajan, jota ei saa ylittää. Perittävät kiinteistöveroprosentit päättää kunta.

Vihdin kunta

Vastaa