info@carnivalnews.net

Vinkkejä opintojen rahoittamiseen

Voit saada opintoihin taloudellista tukea, kun sinut on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelet siellä päätoimisesti. Tukea voit saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Nuorille käytännössä ainoat tukimuodot ovat Kelan opintotuki ja koulumatkatuki, mutta näiden tukien lisäksi lohjalaisilla nuorilla on mahdollisuus hakea opintoavustuksia säätiöiltä ja muilta tahoilta.

Kelan opintotuki

Kela myöntää opintotukea päätoimiseen opiskeluun, opinnoissa edistymiseen ja taloudellisen tuen tarpeeseen. Opintotuki muodostuu opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta ja osalle opiskelijoista myönnettävästä asumislisästä. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa. Jos sinulle on myönnetty opintolainan valtiontakaus, sinun tulee hakea opintolainaa pankista, joka päättää lainan myöntämisestä.

Mitä opintoja Kela tukee?

Opintotukea myönnetään peruskoulun jälkeistä ja vähintään 2 kuukautta yhtäjaksoisesti kestävää päätoimista opiskelua varten lukioissa, kansanopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä niihin rinnastettavissa oppilaitoksissa. Tukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla ja aikuisten perusopetukseen.

Opintotuen saamisen yleiset edellytykset ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Omiin etuuksiin saat lisätietoa: www.kela.fi, Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, p. 020 692 209, Kelan toimistot ja muut palvelupisteet, oppilaitokset, www.facebook.com/opintotuki, www.kela.fi/kysy-kelasta.

Opintoavustuksia säätiöltä

Lohjalaisilla nuorilla on Kelan tarjoamien tukien lisäksi myös mahdollisuus hakea säätiöiltä avustuksia. Petter ja Margit Forsströmin säätiön opintoavustusten haku muuttuu hieman syksyllä 2019. Jatkossa opintoavustuksia on haettavissa korkea-asteen opintojen sekä ammatillisen koulutuksen lisäksi myös lukio-opintojen alkuun (eli lukion 1. luokan opiskelijat voivat hakea avustusta).

Harkinnassa voidaan ottaa huomioon hakijan perheen taloudellinen asema ja elämäntilanne. Halutessaan hakija voi liittää hakemukseen puoltolausunnon esimerkiksi oppilaitoksen koulukuraattorilta, Lohjan kaupungin nuorisokeskuksen / Ohjaamon työntekijöiltä tai sosiaalityöntekijältä. Hakuaika on 1.8.–30.9. Lisätietoa löydät osoitteesta:

http://www.foundationweb.net/forsstrom/avustukset.html#opinto

Opintoja tuetaan myös Lohjan seurakunnan taholta

Lohjan seurakunnalla on myös avustusmahdollisuus toisen asteen opiskelijoille opiskeluvälineiden hankintaa varten. Kirkon Yhteisvastuukeräyksen tuotolla vuonna 2019 on haluttu tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja opiskelua kotimaassa ja ulkomailla. Joka vuosi keräyksen tuotosta jää myös osa käyttäväksi oman seurakunnan alueella. Nyt on käytettävissä 2 500 euroa, jotka on päätetty ohjata yhteistyössä Lohjan kaupungin Nuorisokeskuksen työntekijöiden ja opinto-ohjaajien kautta tukea tarvitseville nuorille.

Perhe, jossa tulee esille taloudellisen avun tarve nuoren opiskelun rahoittamiseksi, voi hakea 500 euron suuruista avustusta oman asuinalueensa diakoniatyöntekijältä. Lisätietoa antavat Lohjan seurakunnan diakoniatyöntekijät sekä edellä mainitut Lohjan kaupungin työntekijät.

Kaikille opiskelunsa aloittaneille toivotan antoisia hetkiä opiskeluiden parissa. Anna mielelläni neuvoja opintojen rahoittamiseen liittyviin asioihin.

Jarkko Stirkkinen

Etsivä nuorisotyöntekijä

Nuorisokeskus / Ohjaamo

Lohjan kaupunki

050 329 0971

Vastaa